FFERMIO YM MHLWYF LLANLLECHID Dalen Cartref

 

NODIADAU AR AMRYWIOL AGWEDDAU O HANES AMAETH YN LLANLLECHID A LLANDYGAI


 I ddarllen y gwahanol benodau dilynwch y dolennau isod. Mae rhai penodau yn dilyn ei gilydd – dangosir hynny gyda Rhan yn y teitl.

Cyflwyniad

Amaeth ym Mhlwyf Llanllechid 1760 -1860 Rhan 1 Cyflwyniad Cyffredinol

Amaeth ym mhlwyf Llanllechid 1760-1860 Rhan 2 Cefndir penodol

Amaeth ym Mhlwyf Llanllechid 1760 – 1860 Rhan 3 Cyflwr Cyffredinol 1760 – 1820

Amaeth ym Mhlwyf Llanllechid 1760 – 1860 Rhan 4 Perchnogaeth y tir

Amaeth ym Mhlwyf Llanllechid 1760 – 1860 Rhan 5 Daliadau Unigol 1760-1820

Ffermio ym Mhlwyf Llanllechid Rhan 6 Natur y tir amaethyddol 1760

Amaeth ym Mhlwyf Llanllechid1760 – 1860 Rhan 7 Trin y Tir a Chnydau 1750 – 1830

Ambell Fferm: Cilfodan

Ambell fferm: Cefnfaes

Ambell fferm: Tyn Hendre

Ambell Fferm: Gwaen y Gwiail

Teulu Ellis, Llanllechid

Cwt Mochyn Maes Caradog

Bugeilio ar y Carneddau 1850au a’r 1860au

Ad-drefnu daliadau hendref Llanllechid 1840-60

Crefft Gyntaf Dynolryw – ffermio yn Nyffryn Ogwen 1760 – 1900

Melinau Dyffryn Ogwen 1. Cefndir