Amdanaf

Dafydd Fôn Williams

Yn wreiddiol o Sir Fôn, lle’m maged ar fferm fechan, yn un o deulu estynedig oedd yn trin y tir, ac mewn ardal amaethyddol. Y cyntaf o’r teulu i aros yn yr ysgol wedi oed ymadael. Coleg Prifysgol Bangor, graddio yn y Gymraeg. Treuliais ddeugain mlynedd yn y byd addysg, cyn Bennaeth Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon. Wedi byw yn Nyffryn Ogwen am ddeugain mlynedd, ac efo diddordeb mawr mewn hanes lleol

 

%d bloggers like this: